EviDenS de Beauté SAS

  • 中文简称:EviDenS de Beauté SAS
  • 英文简称:EviDenS de Beauté SAS
  • 行业:化工原料及加工
  • 成立时间:2005-10-28
  • 注册地点:法国巴黎

EviDenS de Beauté SAS企业简介

EviDenS de Beauté SAS注册地在法国巴黎。2005年10月28日成立。EviDenS de Beauté SAS主营化妆品研发、生产、销售。

融资事件总览

当前轮次:- -

融资总额:- -

被并购事件总览

并购次数:1

并购方:- -

被并购总额: 308.20 M

财务数据

EviDenS de Beauté SAS的财务数据请登录PEDATA MAX查看